meta-pixel

CentrumSpark

spark_color_short2

MUSICAL BABIES & MUSICAL ENGLISH

kreseczka

FAQ

Dlaczego zaczynać zajęcia z języka obcego już od 6 miesiąca życia?

Naszym zdaniem dzieci do wieku 6 miesięcy powinny jak najwięcej czasu spędzać z mamą, w spokojnej atmosferze domowej, budując i umacniając bezcenną więź z rodzicami. Jest to także czas na uzyskanie odporności na czynniki zewnętrzne, głównie choroby. Po tym okresie można pomyśleć o umożliwieniu dziecku przebywania z grupą innych maluszków, a dla samej mamy do wyjścia z domu, spotkania innych mam z dziećmi w podobnym wieku.

W tym okresie dziecko jest coraz bardziej ciekawe świata, jest otwarte na nowe dźwięki, wartościową muzykę klasyczną i zabawy ruchowe w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu w stałej bliskości mamy, czy taty. To dobry czas na rozpoczęcie zajęć, w tym z języka obcego, ponieważ dziecko wręcz „chłonie” wszystkie dźwięki i właśnie ta zdolność sprzyja w późniejszej nauce. Niejako „otwiera” dziecko na obcy język.

Moje dziecko jeszcze nie mówi nawet po polsku, czy zajęcia z języka obcego mają w takim razie sens?

Umysł małego dziecka jest przygotowany na naukę języka w bardzo młodym wieku. Jest na tyle elastyczny, że właściwie dziecko może nauczyć się wielu języków w tym samym czasie. Bardzo często dzieje się tak w przypadku dzieci dwujęzycznych, a także dodatkowo w przypadku, gdy takie dzieci zamieszkują w kraju, w którym obowiązuje jeszcze inny język. To, że nie mówi jeszcze w swoim ojczystym języku nie oznacza wcale, że go nie zna, czy nie rozumie. Jedne dzieci mówią bardzo wcześnie, inne później, a jeszcze inne ku zgrozie rodziców bardzo późno. To wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka, od uwarunkowań genetycznych, ale także od tego, ile się do dziecka mówi i jak. Nie ma żadnych przeciwwskazań do obcowania dziecka z innym językiem nawet, jeśli nie mówi w języku ojczystym. Kiedy przyjdzie dla niego pora na mówienie, po prostu dwa języki bez problemu uporządkuje i będzie się posługiwało nimi równocześnie. Bardzo często dzieci dwujęzyczne mieszają słowa obce w jednym zdaniu. Najważniejszą funkcją języka jest komunikacja i dziecko znając dwa języki i wiedząc, że używając obu będzie zrozumiałym użyje ich nawet je mieszając. Potrafi je jednak dokładnie odróżnić. Kiedy przyjdzie czas na naukę w szkole oba języki zostaną rozdzielone i na pewno nie będą już mieszane.

Dlaczego metoda nauki angielskiego za pośrednictwem piosenek i rymowanek jest bardziej efektywna?

Muzyka otwiera przed dziećmi wiele drzwi, także języka. Dzieci wspaniale reagują na piosenki od najmłodszych miesięcy życia, są wyczulone na rytm i łatwo zapamiętują brzmienie słów, na długo przed umiejętnością mówienia. Z taką gotowością dzieci w podobny sposób uczą się języka angielskiego, ponieważ język, który występuje w piosenkach jest o wiele łatwiej przyswajany i trwale zapamiętany, niż w postaci „suchych” słówek i zwrotów. To właśnie poprzez piosenki i rymowanki najłatwiej dziecku poznać i zapamiętać struktury gramatyczne i wyuczyć się nieomal perfekcyjnej wymowy od samego początku nauki-zabawy. Język poznany w piosenkach i rymowankach jest niewymazywalny z pamięci. Dlatego właśnie warto spróbować zajęć Musical Babies i Musical English.

 Znam trochę angielski, czy mogę sama uczyć dziecko w domu?

Rodzicom często trudno wcielić się w rolę nauczyciela własnego dziecka, ponieważ jako rodzice posiadamy odmienną perspektywę patrzenia na naukę, potrzebę motywacji i ukierunkowanie na sukces. Jesteśmy bardziej skłonni do przejawiania dużych wymagań względem własnego dziecka i egzekwowania konkretnych efektów nauki. Tym samym bardzo łatwo o skutek odwrotny do zamierzonego i zniechęcenie dziecka do języka obcego w ogóle. Należy także pamiętać, że nauczyciele są zawodowo przygotowani do nauczania, pod względem pedagogicznych, psychologicznym i metodycznym. Prowadząc zajęcia Musical Babies i Musical English posiadają ogromny zasób różnorodnych materiałów i każde zajęcia potrafią przeprowadzić w sposób atrakcyjny i efektywny, a przede wszystkim pozbawiony stresu związanego z „nauką”. Podczas zajęć dzieci mają także możliwość interakcji z rówieśnikami, komunikacji i rozwijania umiejętności interpersonalnych, które są nieodzowne w rozwoju społecznym dziecka.

 Moje dziecko nie miało nigdy kontaktu z innymi dziećmi, jak sobie poradzi na zajęciach w grupie?

Zajęcia Musical Babies rozwijają dziecko społecznie w sposób bezstresowy, gdyż dziecko cały czas przebywa z osoba, którą zna. Stopniowo przyzwyczaja się do określonej rutyny podczas zajęć i uczy się ją akceptować. W ten sposób czuje się bezpiecznie, gdyż taka forma rutynowych czynności określa bezpieczne ramy postępowania. Podajmy przykład. Podczas jednej z zabaw ze zwierzątkami Musical Babies jest czas, kiedy po piosence dzieci odkładają do koszyczka zwierzątka, które wcześniej sobie wybrały. Dziecko podczas swych pierwszych-drugich zajęć absolutnie nie chce oddać zwierzątka- to dla niego coś nowego, coś całkiem „jego” i chciałoby się jeszcze dłużej pobawić. Czasem krzyczy, tupie nóżkami i protestuje, kiedy osoba prowadząca zajęcia prosi o wrzucenie zwierzątka do koszyczka, tak jak to robią pozostałe dzieci w grupie. Jest bowiem czas także na inne ciekawe zabawy. Stopniowo dziecko coraz lepiej współpracuje. Po trzecich zajęciach już to rozumie i nie ma żadnego problemu z oddaniem zwierzątka, gdyż akceptuje zasady i po prostu wie, że tak się robi i już. Ta lekcja to krok milowy w jego rozwoju, który zaprocentuje jeszcze wiele razy w przyszłości, najbardziej w przedszkolu, a następnie w szkole.

Czy zajęcia prowadzone są tylko w języku angielskim?

Na każdych zajęciach my, nauczyciele Musical English czy prowadzący zajęcia Musical Babies musimy zachować dużą dozę zdrowego rozsądku.

Zajęcia standardowo prowadzone są w języku angielskim. Podstawową jednak zasadą zajęć jest zapewnienie dziecku przyjaznej, bezpieczniej atmosfery nauki, w której rozumie polecenia prowadzącego i ma prawo np. opowiedzieć swojej Pani jakiego wielkiego słonia widziało w zoo. Odbieranie dziecku poczucia bezpieczeństwa jest dla niego wielką krzywdą i może odbić się negatywnie na późniejszej nauce. Na dobrych zajęciach z języka obcego prowadzący posługuje się językiem obcym zawsze w pierwszej kolejności formułując swój język w sposób łatwo zrozumiały dla dzieci, lecz jeżeli uzna, że dzieci go nie zrozumiały, wówczas ma prawo i wręcz obowiązek jak najkrócej wytłumaczyć zagadnienie w ich ojczystym języku, tym samym oszczędzając dzieciom frustracji z powodu niezrozumienia nauczyciela.

Ile dziecko nauczy się podczas zajęć?

To zależy od dziecka, od jego predyspozycji i wieku. Nigdy nie obiecujemy wspaniałych efektów zanim nie poznamy dziecka na zajęciach. To byłoby nieuczciwe. Nie liczymy efektów za pomocy liczby słówek, ponieważ nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Nie wystarczy bowiem nauczyć się kilkuset słówek rocznie, jeśli dziecko nie wie, jak ich używać. Słowa nie mogą być wyrwane z kontekstu, dlatego dzieci uczą się języka kompleksowo, wiedzą, jak go używać, kiedy i przede wszystkim z prawidłową wymową.

Dlaczego dzieci ciągle bawią się na zajęciach Musical English zamiast się uczyć?

My, dorośli inaczej postrzegamy naukę, natomiast dla dziecka wszystko co wykonuje poprzez zabawę w dzieciństwie jest właśnie nauką. Dziecko nie ma możliwości uczenia się w inny sposób. Nauka przez zabawę jest jedynym, całkowicie naturalnym i najbardziej efektywnym sposobem poznawania wszystkiego, łącznie z językiem obcym. Krzywdą dla małego dziecka byłoby założenie, że nauka powinna przebiegać w sposób podobny do systemu szkolnego.

Czy dziecko musi słuchać płyt w domu?

Dziecko może, ale nie musi słuchać codziennie płyt Musical Babies i Musical English. Zmuszanie dziecka do słuchania mogłoby przynieść odwrotny skutek i zniechęcić dziecko do języka angielskiego. Z opinii rodziców wynika, że najczęściej dzieci same domagają się włączania płyt i słuchają ich przy tym śpiewając piosenki i mówiąc rymowanki. Bardzo często słuchają też płyt podczas jazdy samochodem.

Nie wiem, czy zajęcia spodobają się dziecku. Czy od razu muszę się na nie deklarować?

Każde zajęcia próbne są bezpłatne, bez żadnych zobowiązań. Wówczas można ocenić, jak dziecko odnajduje się w grupie i zdecydować czy będziemy na nie uczęszczać.

Dlaczego nie używa się książeczek z kartami pracy do nauki na zajęciach ze starszymi dziećmi?

Małe dzieci nie uczą się z książeczek. Na zajęciach Musical English chodzi o to, aby dzieci poznawały język obcy w taki sam sposób, jak poznają język ojczysty, a przecież my jako rodzice nie uczymy własnych dzieci z elementarza, tylko poprzez zabawę, piosenki, gry, pokazywanie mu otaczającego świata. Kiedy widzimy samochód, mówimy „samochód’ nie potrzebujemy od razu kolorowanki z samochodem, aby dziecko to słowo sobie utrwaliło. Wiele szkół językowych bazuje na książeczkach, gdyż tak jest łatwiej dla nauczyciela, oraz oznacza to bardzo dobry zarobek dla szkoły. Dzieci leżą na podłodze i kolorują, łączą elementy, wklejają naklejki, itp.-uwielbiają to, ale nie uczą się języka, tylko wypełniają książeczki.