meta-pixel

CentrumSpark

spark_color_short2

MUSICAL ENGLISH

kreseczka
musical-english-1
Musical English to zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od 4 do 6 lat. Na program składają się 3 poziomy, które korelują z wiekiem dzieci i przygotowują je do rozpoczęcia nauki w szkole. Materiał podzielony jest na bloki tematyczne (np. kolory, zwierzęta domowe, itp.), dodatkowo rozwijające wszechstronne umiejętności z innych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z nauką języka obcego, tj. z zakresu muzyki, rytmiki, oraz motoryki małej, jak i wiedzy ogólnej na przykład ekologii. Na każdych zajęciach wykorzystywana jest bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych, tj. plansze Musical English, karty obrazkowe (Flash Cards), domina, prawdziwe przedmioty, owoce, puzzle, Maty Edukacyjne Musical English, tzw. Story Boards (plansze z opowiadaniami) itp. Nieodzowne w tym procesie są płyty Musical English, które dziecko może słuchać w domu.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu.

Podczas zajęć Musical English dzieci:

  • Poznają w sposób aktywny słowa, zwroty, rymowanki i całe piosenki angielskie.
  • Udoskonalają prawidłowy wzorzec wymowy angielskiej, który stanowi o sukcesie w nauczaniu dzieci do 6 roku życia i kładzie podwaliny pod dalszą naukę.
  • „Uodparniają się” na niestety niską jakość nauczania języka angielskiego w szkole.
  • Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, usprawniając przy tym koordynację ruchową.
  • Usprawniają inne zdolności niezwiązane stricte z nauką języka, tj. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru, itp.
  • Mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku.
musical-english-4

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zajęciach Musical english, to koniecznie sprawdź: