meta-pixel

CentrumSpark

spark_color_short2

MUSICAL BABIES

kreseczka
MB-1

Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat oraz ich opiekunów. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach.

Zajęcia trwają 30 minut i odbywają się raz w tygodniu.

Podczas zajęć Musical Babies dzieci:

  • Poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
  • Osłuchują się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu.
  • Nabywają prawidłowego wzorca wymowy angielskiej, co jest najważniejsze na tym etapie nauki języka obcego.
  • Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
  • Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania.
  • Mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku.
MB-3

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe oraz dużą dozę TPR („Total Physical Response”).

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, matematyki, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową, motorykę małą i motorykę dużą. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach lub … podskakując na pupie!

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego i ogłady.

MB-2

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zajęciach Musical Babies, to koniecznie sprawdź: