meta-pixel

CentrumSpark

spark_color_short2

OFERTA DLA DZIECI

kreseczka
dzieci-1

PRE-SCHOOL – ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 4-6 LAT

Zajęcia prowadzimy za pomocą metody całkowitego zanurzenia w języku. Dbamy o przyjazną atmosferę oraz o to, aby podtrzymywać koncentrację dziecka. Udaje nam się to, ponieważ zajęcia są dynamiczne oraz mają różny stopień nasilenia. Wspólnie śpiewamy piosenki, odgrywamy scenki, pobudzamy wyobraźnię oraz stosujemy technikę nauczania TPR wykorzystując motorykę ciała (ang. Total Physical Response), czyli technika reagowania całym ciałem. Popieramy słowa gestem oraz używamy rekwizytów. Dzięki temu dzieci rozumieją przebieg zajęć.

Zajęcia trwają 55 minut i odbywają się 2 razy w tygodniu.

Maksymalna liczba osób w grupie – 6.

dzieci-2

PRIMARY – ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 7-9 LAT

Na tym etapie zajęcia prowadzone są za pomocą metody całkowitego zanurzenia (total immersion), która przypomina naukę w środowisku naturalnym. Odpowiednio wyselekcjonowane przez nas materiały rozwijają wszystkie sprawności, co znacznie ułatwia proces nauki w szkole. Pracujemy na podręcznikach oraz korzystamy z nowoczesnych technologii. Bardzo ważny dla nas jest ruch dziecka (zajęcia TPR). Zajęcia prowadzone są w sposób rozwijający kreatywność u każdego ucznia.

Zajęcia trwają 55 minut i odbywają się 2 razy w tygodniu.

Maksymalna liczba osób w grupie – 6.

dzieci-3

SECONDARY – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW W WIEKU 10-13 LAT

Na tym poziomie prowadzimy zajęcia metodą bezpośrednią, która doskonale sprawdza się w małych grupach. Mimo nacisku na mówienie, koncentrujemy się też na równomiernym rozwijaniu wszystkich sprawności. Zajęcia opierają się na podręczniku bazowym i atrakcyjnych pomocach dydaktycznych dostosowanych do danej grupy wiekowej.

Ważne jest to, że na zajęciach nie brakuje powtórek, testów czy prac domowych. Jednakże, zgodnie z misją szkoły, lekcje są ciekawie prowadzone, przewrotne, z humorem oraz w oparciu o nowe technologie. Ich przebieg i atmosfera doskonale rekompensują ambitny program nauczania.

Zajęcia trwają 80 minut i odbywają się 2 razy w tygodniu.

Maksymalna liczba osób w grupie – 6.