meta-pixel

CentrumSpark

spark_color_short2

MATEMATYKA

kreseczka
matematyka-1

KÓŁKO MATEMATYCZNE – 30 SPOTKAŃ

Klasy: 3, 4, 5 lub 6.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.
Czas trwana zajęć: 55 minut.
Grupa 3-4 osoby: 45 zł/osoba.

Klasa 7
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.
Czas trwana zajęć: 80 minut.
Grupa 3-4 osoby: 65 zł/osoba.

KURS ÓSMOKLASISTY – 30 SPOTKAŃ

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.
Czas trwana zajęć: 80 minut.
Grupa 3-4 osoby: 65 zł/osoba.

1 osoba: 85 zł/55 minut.